diastasis

"diastasis"の使い方

ハイパー英語語源辞書

diastasis

名詞

  1. 《医学》(縫合)離開, 心拍静止(期)