shui

その他

  • ☞feng shui.

"shui"の使い方

ルミナス英和辞典

shui

その他

  1. ☞feng shui.