subsidize

[sʌ́bsədàɪz]

動詞

  • (~s [~iz]. ~d [~d]. -diz•ing) 〈…〉に助成[補助]金を支給する.

"subsidize"の使い方

ルミナス英和辞典

subsidize

動詞

  1. (~s [~iz]. ~d [~d]. -diz•ing) 〈…〉に助成[補助]金を支給する.
    • Farming is heavily subsidized.

      農業は多額の助成を受けている.