white potato

名詞

  • 《米》 じゃがいも《☞potato》.

"white potato"の使い方

ルミナス英和辞典

white potato

名詞

  1. 《米》 じゃがいも《☞potato》.